Project Description

EFFICIËNTE PATIENTENDOSSIER-VOERING

Waarom lukt het ons niet om de dossiervoering van de patiënt efficiënt uit te voeren?

1. WAT IS MIJN UITDAGING?

 • De dossiers van verpleegkundigen en artsen verschillen van elkaar.
 • Op verschillende momenten is er andere informatie over patiënten beschikbaar.
 • De invoer van gegevens voor een dossier is zeer arbeidsintensief en foutgevoelig.

2. WAT IS MIJN DOEL?

 • De dossiers van verpleegkundigen en artsen zijn aanvullend op elkaar.
 • Op het juiste moment is de juiste informatie beschikbaar.
 • De invoer van gegevens voor een dossier is eenvoudig en eenduidig.

3. WAAR BLIJKT MIJN UITDAGING UIT?

 • Er zijn veel overdrachts-momenten nodig om patiënten goed te behandelen; ongeveer zes overdrachten per patiënt, zonder dat dit nodig is voor de behandeling.
 • De werkdruk is onevenredig verdeeld en onvoorspelbaar, waardoor artsen structureel 1,5 uur per dag overwerken. Voor verpleegkundigen is dit zeker 0,5 uur per dag per persoon.
 • De wijze waarop inhoudelijke gegevens worden ingevoerd in verschillende systemen, verschilt.

4. WAT VEROORZAAKT MIJN UITDAGING?

 • Ontoereikende instellingen in IT-systemen.
 • Ondoorzichtig gebruik van de beschikbare systemen en informatievoorziening.
 • Er is onvoldoende dagelijkse en operationele aansturing om problemen te herkennen.
 • Er is geen tijd om verbeteringen te realiseren. Hierdoor blijven drukke medewerkers druk, en wordt werk niet herverdeeld.
 • Rollen en taken zijn niet concreet beschreven.

5. MAATREGELEN

 • IT zeer nauw betrekken en een plan maken voor korte-termijn aanpassingen.
 • Verbeterideeën uit eerdere gecontroleerde experimenten opnieuw overwegen (zo ook: een analyse vanuit Lean).
 • Inzicht in de daadwerkelijke werkdruk en prestaties per dag, door kort-cyclisch sturen in te voeren, met de nadruk op afdelingsinformatie en afdelings-werkstromen.
 • Capaciteitsmanagement professionaliseren, door werkdruk te verdelen en administratie te elimineren.
 • Dagelijkse aansturing professionaliseren.

6. WAT ZIJN MIJN UITEINDELIJKE RESULTATEN?

 • Hogere medewerker tevredenheid.
 • Hogere patiënt tevredenheid.
 • Verlaging van aantal uren (over)werk met in ieder geval 1,5 uur per arts per dienst en 0,5 uur per verpleegkundige per dienst.
 • Een cultuur van continu verbeteren, gekoppeld aan (uitdagende en realistische) doelen en resultaten.
 • Snellere afwikkeling van interne administratieve processen waardoor samenwerking met andere afdelingen (het lab, IT, Facilitair) mogelijk wordt om kleine verbeteringen op te pakken.

WAT KUNNEN WE VOOR JOU BETEKENEN?

Heb je een vermoeden dat het beter kan? Maar je weet niet hoe? Wellicht kan Situs dan iets voor je doen. 

We leveren maatwerk als het moet en standaardiseren als het kan. Voor een eerste gesprek maken we graag tijd vrij. Neem gerust contact op als je meer wilt weten over onze aanpak, over ons, of als je een vraag hebt waar je een antwoord op wilt vinden. Gebruik daarvoor het formulier op de contactpagina.

Neem contact met ons op