Project Description

DE DAGELIJKSE AANSTURING OP ORDE

Hoe kunnen we dagelijks bijdragen aan de missie en de visie van het ziekenhuis?

1. WAT IS MIJN UITDAGING?

 • Het is hollen of stilstaan op de afdeling. We weten bovendien niet of we de goede dingen doen.
 • We doen wat ons gevraagd wordt; naar eer en geweten. We weten alleen niet of we het als afdeling goed doen.
 • We weten niet of we een goede of een slechte week hebben gehad. We werken onvoldoende aan verbeteringen.

2. WAT IS MIJN DOEL?

 • We willen inzicht in waar we voor staan, zodat we ergens voor kunnen ‘gaan’.
 • We willen een betere verdeling van werk, zodat de pieken minder hoog en de dalen minder diep zijn.
 • We willen iedere week weten wat we hebben gedaan, hoe tevreden collega’s en patiënten daar over zijn, en hoe we onszelf voelen.

3. WAAR BLIJKT MIJN UITDAGING UIT?

 • We hebben geen missie, geen visie en we worden als een ‘aparte’ afdeling binnen het ziekenhuis gezien (informeel).
 • De operationele sturing op werkvoorraad en prestaties ontbreekt.
 • Er is geen verbeterplan, geen (kpi-)dashboard en geen dialoog over onze prestaties.

4. WAT VEROORZAAKT MIJN UITDAGING?

 • We verzorgen de facilitaire dienstverlening, maar er is onvoldoende gezamenlijkheid voor verbeteringen van het werk.
 • We weten niet goed wat collega’s in het ziekenhuis en wat patiënten van ons verwachten.
 • We hebben het iedere dag druk met spoedaanvragen en onze eigen planning binnen de domeinen (schoonmaak, gebouwenbeheer, logistiek, beveiliging).

5. MAATREGELEN

 • We formuleren een missie en een visie en we verbinden daar strategische en dagelijkse, operationele doelen aan. Daar gebruiken we onder andere de X-Matrix methode voor.
 • We gaan processen verbeteren die veel spoed opleveren, zodat we zicht krijgen op knelpunten. Die knelpunten gaan we zo veel mogelijk oplossen.
 • We gaan het gesprek aan over onze prestaties, om continu (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks) te verbeteren.

6. WAT ZIJN MIJN UITEINDELIJKE RESULTATEN?

 • We dragen bij aan een sneller herstel van de patiënt. Hoe we werken is onderdeel van die missie.
 • Verhoging klanttevredenheid over de facilitaire dienstverlening met 15%.
 • Hogere medewerker tevredenheid binnen de afdeling; van een 7,5 naar een 8.
 • Afname van het aantal klachten met 20%.
 • Afname van het aantal verstoringen met 20%.

WAT KUNNEN WE VOOR JOU BETEKENEN?

Heb je een vermoeden dat het beter kan? Maar je weet niet hoe? Wellicht kan Situs dan iets voor je doen.

We leveren maatwerk als het moet en standaardiseren als het kan. Voor een eerste gesprek maken we graag tijd vrij. Neem vooral contact op als je meer wilt weten over onze aanpak, over ons, of als je een vraag hebt waar je een antwoord op wilt vinden. Gebruik daarvoor het formulier op de contactpagina.

Neem contact met ons op